Alati za obradu drveta

Alati za obradu drveta

Alati za obradu drveta

Da bi se drvo što lakše obrađivalo razvijeni su neki osnovni alat prvenstveno za sečenje drveta, a zatim za njegovo ukrašavanje.

Drvo je materijal koji je na našim prostorima široko rasprostranjen. Iako relativno meko, za obaranje, sečenje, ukopavanje i drugu obradu drveta potreban je alat od čelika. Čelično sečivo noža je veliko unapredjenje u odnosu na sečivo od kamena, bakra i bronze. Ali tako koncipirano sečivo nema ni oblik ni masu neophodnu za efikasan i brz ručni rad.

Zato su stvoreni različiti oblici i profili sečiva, manje ili više masivne sekire, testere različitih profila i veličina zuba, različiti grebači i skidači kore, stege i prese za različite namene.