Custom noževi

Custom nož sa ručkom od šljive

Custom nož sa ručkom od šljive

Pod terminom custom noževi obično se podrazumeva ručna izrada noževa u manjim serijama.

Neki proizvođači koriste sečiva noževa koja se mogu nabaviti od renomiranih firmi, a zatim sami rade ručke i futrole. Ukoliko su kvalitetno odradjeni ovi noževi imaju posebnu umetničku vrednost.

Gola sečiva koja prodaju veći proizvodjači noževa obično imaju veoma visok kvalitet termičke obrade, pa ih oni koji prave custom noževe rado koriste. Preporučujemo izuzetno kvalitetna švedska Casstrom sečiva, koja imamo u ponudi. Uz ova sečiva možete naručiti originalnu Casstrom kožnu futrolu ili izradu futrole po želji.

Kod potpuno ručne izrade noža, za ručno kovanje je važan izbor kvalitetnih komada čelika, poznavanje termičke obrade i “dodir ljudske ruke” (human touch), koji nožu daje one male unikatne nesavršenosti rukom radjenih predmeta, što im povećava vrednost.