A2 Fallkniven – teško terensko sečivo za sve uslove

A2 Fallkniven

A2 Fallkniven je stariji brat modela A1. Duži je 40 mm, a iste je debljine i konveks profila oštrice. Tang sečiva prolazi celom dužinom kroz rukohvat. Velika dužina i masa A2 noža, daju mu izvanredne performanse, kao nožu za cepanje drveta. I pored brojnih udaraca sečivom u tvrdo drvo, kratonski rukohvat upija dosta energije udara. Otvor za uže na kraju rukohvata omogužava provlačenje konopca ili trake za vezivanje oko ruke, što je posebno dobro prilikom sečenja granja u visini očiju, ali i kod nižeg granja, kako nož ne bi izleteo iz ruke ako su dlanovi vlažni.

Masivna kožna futrola za A2 nož

Nož se isporučuje sa masivnom kožnom futrolom oko 4.5 mm debljine, a nerdjajući laminirani VG10 čelik je takav da može da istrpi i vlažnu kožnu futrolu. Kožni ćoškovi na futroli su ojačani šupljim cevastim nitnama, kroz koje je moguće bez problema provući padobransko uže. Sečivo u futroli se sigurno pričvršćuje kožnom trakom sa drikerom. Traka kroz koju se provlači kaiš je široka, a otvor dovoljno veliki, tako da je sed i čučanj olakšan. Elipsasti prsten koji spaja telo futrole i nosač kroz koji prolazi opasač, omogućavaju da nož dobro i bezbedno leži u hodu. Traka koja ide oko rukohvata kada je nož u futroli ima snažan driker, a jezičak kojim se nož otkopčava nije ni veliki ni premali. Uz minimalan oprez nož se neće otkopčati pri provlačenju kroz granje.

Nož iz fabrike stiže oštar kao žilet, a laminirani VG10 čelik garantuje da će sa konveks profilom oštrice tu veliku oštrinu i zadržati. Sečivo se jednostavno oštri Fallknivenovim kombinovanim oštračem DC4, a potom se oštrica može fino izvući na kožnom kaišu.

Ukupna dužina noža: 325 mm
Dužina sečiva: 202 mm
Debljina: 6 mm
Čelik: laminirani VG10, tvrdoće 59 HRC
Ručka: kratonska sa dubokim čekeringom
Težina noža: 370 gr
Futrola: crna od masivne kože

Iako je ovo jedan od većih Fallknivenovih noževa, namenjen prevashodno sečenju drveta i teškim poslovima u kampu i oko njega, bez problema se koristi i za “sitne” poslove kao što je čišćenje jabuke, krastavca i sl. A2 je posebno podesan za komadanje mesa i odvajanje kostiju. Efikasno menja sekire do 650 gr. Ovaj nož je masivniji od modela NL3, kao i od SK6 Krut modela, koji se takodje preporučuju za teže poslove komadanja. Na sledećim linkovima možete pročitati više informacija o NL3 Fallkniven nožu i o SK6 Krut.

A2 je jeftinija, ali ne manje pouzdana i upotrebljiva varijanta NL2 noža. Iako su radjeni od istih čelika i sličnih su dimenzija, postoje odredjene razlike u profilu oštrice i tangu. Naravno, kompletna NL serija se smatra nešto višom kategorijom noža, zbog veće količine ručnog rada uloženog pri njegovoj proizvodnji.


← povratak na prethodnu stranuPogledajte noževe iz naše ponude: